Aanmelden

Home>Aanmelden

Aanmeldformulier

NAW-gegevens

Triage vragen

Word je bedreigd met ontslag *
Ben je ontslagen na 12 maart 2020 *
Heeft het (dreigend) ontslag te maken met corona? *

Welke situatie is van toepassing?

1. Heb je een werkgever *
Dreig je je werk te verliezen? *
Is er een sociaal plan van toepassing? *
Heb je een vaststellingsovereenkomst? *
Ben je lid van een werknemersbond? *
2. Heb je een uitkering? *
Heeft u een contactpersoon bij de uitkerende instantie? *

Overige situaties

Ben je ZZP’er en op zoek naar ander werk of ga je je bedrijf beëindigen? *
Ben je schoolverlater en wil je werk vinden? *
Ben je uitkeringsgerechtigd? *
Ben je opgenomen in het doelgroepenregister? *

Aanvullende vragen

Heeft u al contact met een van de partners (UWV, WerkBedrijf, Gemeente, Leerwerkloket, FNV, CNV, VCP-de Unie)? *
beheerst u de Nederlandse Taal? *
Beschikt u over een computer? *
Kunt u werken met een computer? Om bijvoorbeeld internet of mail te gebruiken. *

Verklaring van geen bezwaar

Met het insturen van dit formulier stemt u in met het delen en verwerken van gegevens die noodzakelijk zijn voor de overdracht naar de begeleidende partner.

De persoonlijke gegevens worden na uiterlijk 3 maanden na de overdracht dan wel na beëindiging van de dienstverlening vernietigd.